Welcome MPSC aspirants

No success without dedication

Welcome UPSC aspirants

No success without dedication

Arise Awake and Get your goal

No success without dedication

Smart work + Right Guaidance = Success

No success without dedication

Plan your work and work your plan

No success without dedication

Monday, 31 December 2012

पेपर -२ भारतीय संविधान


भारतीय संविधान

सामान्य अध्ययन पेपर २ संविधान
 1. ४२ व्या घटना दुरुस्तीने खालीलपैकी कोणते शब्द सरनाम्या मध्ये शामिल करण्यात आला नाही

 2. समाजवादी
  धर्मनिरपेक्ष
  अखंडता
  राष्ट्राची एकता

 3. पुढीलपैकी कोणते मुलभूत हक्क संबधीचे कलमें परकीय वक्तीला लागू नाही

 4. कलम १५
  कलम ३०
  अ आणि ब दोन्ही
  कलम १४

 5. ४२ व्या घटना दुरुस्तीने खालीलपैकी कोणते कलम बदलण्यात आले व समविष्ट करण्यात आले

 6. ३९(फ) ,३९(अ)
  ४३(अ) ,४८ (अ)
  a आणि b दोन्ही
  वरीलपैकी एकही नाही

 7. १९९१ ची वर्मा समिती कशासी संबधित होती

 8. नागरिकांचे मुलभूत अधिकार
  नागरिकांची मुलभूत कर्तव्ये
  मार्गदर्शक तत्वे
  वरीलपैकी नाही

 9. ४ ऑगस्ट २००९ रोजी पारित झालेला शिक्षणाचा मुलभूत हक्क ________कलमशी संबधित आहे

 10. २२
  १८
  २१ अ
  ३४

 11. घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत कोणत्या बाबी येतात

 12. प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जगणे
  जीविताच्या साधनाची हमी
  गुप्ततेचा हक्क
  a,b आणि c

 13. भारतीय राज्यघटनेत मुलभूत हक्काशी संबधित कलमे कोणती

 14. १२-३५
  ३६-५१
  a आणि b
  वरीलपैकी नाही
उत्तर 1-d,2-c,3-c,4-b,5-c,6-d,7-a

Friday, 28 December 2012

२०१३ मधील mpsc राज्यसेवा (पूर्व ) परीक्षेचा अभ्यासक्रम

२०१३ मधील mpsc राज्यसेवा (पूर्व ) परीक्षेचा  अभ्यासक्रम

२०१३ म धील mpsc परीक्षांचे वेळापत्रक
खालील वेळापत्रक २०१३ मधील परीक्षांचे असून ते आयोगाच्या website  वरुन् घेतले आहेWednesday, 11 July 2012

राज्यसेवा (मुख्य ) भूगोल पेपर क्र१

geography 1

 1. महाराष्ट्रात किती जिल्ह्यांच्या सीमा दोन किवा अधिक राज्यांच्या सीमेला लागून आहेत

 2. 4
  5
  6
  7

 3. २०११ च्या जनगणनेनुसार , महाराष्ट्रात स्त्री पुरुष प्रमाण किती आहे

 4. 925
  920
  926
  927

 5. २०११ च्या जनगणनेनुसार , महाराष्ट्रात लोकसंख्येची घनता किती आहे

 6. 364
  365
  366
  367

 7. महाराष्ट्रात दक्खन पठाराची पूर्व पश्चिम लांबी किती किमी आहे

 8. 749
  751
  750
  755geography 2

 1. महाराष्ट्रातील कोकण प्रशासकीय विभागात किती तालुके आहेत

 2. 50
  51
  52
  53

 3. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद प्रशासकीय विभागात किती तालुके आहेत

 4. 76
  78
  59
  60

 5. महाराष्ट्रातील नाशिक प्रशासकीय विभागात किती तालुके आहेत

 6. 55
  54
  53
  52

 7. महाराष्ट्रातील पुणे प्रशासकीय विभागात किती तालुके आहेत

 8. 57
  58
  59
  60

 9. महाराष्ट्रातील अमरावती प्रशासकीय विभागात किती तालुके आहेत

 10. 56
  57
  58
  59

 11. महाराष्ट्रातील नागपूर प्रशासकीय विभागात किती तालुके आहेत

 12. 64
  65
  66
  63

 13. महाराष्ट्रातील कोकण प्रशासकीय विभागात किती जिल्हे आहेत

 14. 6
  5
  4
  7

 15. महाराष्ट्रातील अमरावती प्रशासकीय विभागात किती जिल्हे आहेत

 16. 5
  4
  6
  7

 17. महाराष्ट्रातील पुणे प्रशासकीय विभागात किती जिल्हे आहेत

 18. 6
  5
  7
  8

 19. महाराष्ट्रातील नागपूर प्रशासकीय विभागात किती जिल्हे आहेत

 20. 5
  6
  7
  8


geograhy3

 1. अनुसूचित जातीच्या लोकसन्खेनुसार पाहिले चार जिल्ह्यांचा योग्य क्रमवारी कोणती १) नागपुर २) पुणे  ३) सोलापुर ४) नांदेड

 2. 4-3-2-1
  2-1-3-4
  2-3-1-4
  2-4-1-3
 3. अनुसूचित जमातीच्या च्या लोकसन्खेनुसार पहिल्या चार जिल्ह्यांचा योग्य क्रमवारी कोणती १) नाशिक २) ठाणे ३) यवतमाल ४) नंदुरबार

 4. 2-1-3-4
  2-1-4-3
  2-4-3-1
  2-3-4-1
 5. महाराष्ट्रात क्षेत्रफलानुसार प्रशासकीय विभागांचा योग्य उतरता क्रम कोणता १)नाशिक २) औरंगाबाद ३)पुणे ४)नागपुर ५)अमरावती

 6. 2-4-3-1-5
  2-3-1-4-5
  2-1-3-4-5
  2-5-4-3-1
 7. १ में १९६० रोजी महाराष्ट्रात किती तालुके होते

 8. 235
  236
  234
  233
 9. महाराष्ट्राने भारत देशाचा सुमारे ........ टक्के प्रदेश व्यापलेला आहे

 10. 9.1
  9.36
  9.56
  9.12
 11. १ जुलै १९९८ रोजी महाराष्ट्रात एकून किती जिल्हे होते

 12. 33
  32
  31
  30
 13. महाराष्ट्रातील क्षेत्रफलाच्या दृष्टीने सर्वात लहान जिल्हा कोणता

 14. नाशिक
  यवतमाल
  मुंबई उपनगर
  ठाणे
 15. महाराष्ट्रातील क्षेत्रफलाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा जिल्हा कोणता

 16. नाशिक
  ठाणे
  अहमदनगर
  मुंबई उपनगर
 17. केन्द्रशासित प्रदेश दादरा व नगर -हवेलीला ............ जिल्हाची सरहद्द लागुन आहे १) नंदुरबार २)धुले ३)ठाणे ४) नाशिक

 18. 1 & 2
  2
  3
  2 &4
 19. १ में १९६० रोजी महाराष्ट्रात किती जिल्हे होते

 20. 25
  26
  24
  23